Kompositrör för ventilation & skorstensrenovering

Den optimala lösningen för tätning av ventilation- och skorstenskanaler

Våra produkter i kompositmaterial vänder sig till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar som har behov av ventilations- eller skorstensrenovering och vill ge sin energieffektiviseringssatsning maximal effekt.
FitFire® är ett renoveringssystem för alla sorters ventilations- och skorstenskanaler. FitFire® är en beprövad vattenbaserad produkt.

Ventilation

Energieffektivisering kräver helhetsgrepp!

Täta ventilationskanaler är en förutsättning för att få energieffektiviseringen fungera optimalt och klara godkänd OVK. Våra insatsrör av kompositmaterial för ventilation FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 bidrar till att optimera era energisatsningar för ventilation. Vilket ger god luftkvalitet och nöjdare boenden.

Våra systemlösningar fungerar för både stora kommersiella byggnader, till mindre fastigheter och bostadsfastigheter, inget objekt behöver vara för stort eller för litet.

Skorsten

Kompositrör för alla typer av skorstenar och rökkanaler

FitFire® är ett miljövänligt kompositrör, som är lämpligt för rökkanaler till eldstäder oavsett bränsleslag. FitFire® används för våt såväl som för torrdrift, godkänd för olje- och gaseldning, samt fastbränsle eldning.

Kompositmaterialet uppfyller stränga krav när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet.

Används för tätning och renovering av ventilationskanaler samt skapa spolningsbara imkanaler klass 1, 2 och 3 med kompositmaterialet.

Varför välja FitFire®

FitFire® – en metod för många behov

FitFire-metoden hjälper dig att enkelt och billigt renovera befintliga ventilations- imkanaler samt rökkanaler. Metoden innebär att man slipper smutsiga håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp. Man skapar en slät kanal utan skarvar som bibehåller befintlig area i kanalen. Metoden kan användas till en mängd områden och i kombination av olika material.

Vattenbaserat och miljövänligt

Kompositmaterialet i FitFire® är vattenbaserat och ett klimatsmart miljöval. Materialet klarar de stränga kriterier för miljö som har satts upp av Byggvarubedömningen,SundaHus AB och BASTA som rekommenderar FitFire® som ett giftfritt och miljövänligt material.

För er trygghet

FitFire produkterna är ett tryggt val ur brandperspektiv. Kompositrören uppfyller stränga krav och är brandsklassificerade. Med FitFire får fastighetsägare ett tryggt kanaltätningssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.