Insatsrör för skorstenar och rökkanaler – FitFire® och FitFire® Wood

Insatsrör för skorstenar och rökkanaler  FitFire®
och FitFire® Wood

FitFire och FitFire Wood används till kanaltätning och skorstensrenovering av alla typer av rökkanaler, insatsröret i komposit klarar höga temperaturer och är ett brandsäkert val.

produktbeskrivning

SKORSTENENS OCH RÖKKANALENS KANALAREA BIBEHÅLLS

Insatsröret FitFire och FitFire Wood är ett specialutvecklat kompositmaterial som är lätt, starkt och har enastående isolerförmåga. Installationen av insatsröret sker i befintlig rökkanal eller skorsten och formas helt efter kanalens form. Resultatet blir en slät kanal, utan skarvar vilket minskar sotansamlingar och ger bibehållen kanalarea i renoverad rökkanal.

Användningsområde

FitFire används till skorstensrenovering och relining av alla typer av rökkanaler och skorstenar. Oavsett bränsleslag är insatsröret i komposit lämpligt att använda, vid såväl våt som torr drift. För olje-, gas-, pellets-, och vedeldning i öppna spisar och kakelugnar används FitFire. Vid all annan fastbränsleeldning och vedeldning används FitFire Wood. FitFire och FitFire Wood är godkända att användas för renovering av ventilationskanaler och imkanaler men de nya volymprodukterna FitFire Vent och FitFire Vent IM1 gör det mer kostnadseffektivt att kanaltäta ventilation. Läs mer om volymprodukterna >>FitFire Vent och FitFire Vent IM1

Kvalité och rekommendationer

Det vattenbaserade kompositmaterialet är marknadens mest miljövänliga alternativ för renovering av skorstenar och rökkanaler. Materialet är bedömt av SundaHus, som givit produkten högsta bedömningsklass A. Vidare rekommenderas FitFire och FitFire Wood av Byggvarubedömningen. 

FitFire och FitFre Wood är BASTA-registrerat vilket innebär att vi kan styrka att produkterna klarar de högt ställda kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. FitFire och FitFire Wood innehar Typgodkännande från Kiwa Sverige. Läs mer >> Produktinformation FitFire


INSTALLATION AV FITFIRE® OCH FITFIRE® WOOD

INSATSRÖR I SKORSTEN – FEM STEG

Fas 1

Videoinspektion av den befintliga rökkanalen.

Fas 2

Montage av inmurningsstos /ventilationsdetalj. Det flexibla insatsröret förs in i skorstenens rök- eller ventilationskanal med hjälp av rep. Montage av bussningar uppe och nere med manometer.

Fas 3

Insatsröret blåses upp med tryckluft så att den anpassar sig till befintlig kanalarea.

Fas 4

Insatsröret härdas med ånga tills det värmehärdande vattenbaserade hartset polymeriserats helt.

Fas 5

 Insatsröret ändar skärs bort och kanalen är klar att användas.