Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB
Chimneytec
Kundgrupper
BostadsrättsföreningarVentilationskonsulterVentilationsentreprenörer
Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB
Meny
Stänger menyn

Meny

Snabblänkar

Chimneytec Skorstensrenovering IM Kanal Ventilation

Produkter

FitFire® FitFire® Wood FitFire® Vent Fitfire Vent IM1 HT1000

Våra kundgrupper

Bostadsrättsföreningar Ventilationskonsulter Ventilationsentreprenörer

Information

Våra produkter Garanti Om oss Produktinformation Miljö

Om Chimneytec

Kontakta oss

VÅR VERKSAMHET OCH AFFÄRSIDÉ

OM OSS

Chimneytec Skorsten & Ventilationsteknik AB importerar, marknadsför och säljer relinings material i komposit för tätning av ventilationskanaler och imkanaler samt för renovering av rökkanaler och skorstenar på den nordiska marknaden. Vår vision är att tillhandahålla rätt produkt, snabbt och smidigt, till rätt pris över hela Sverige, Norge, Danmark till lokala Entreprenörer. Vår organisation ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den ska kontinuerligt skapa bestående mervärde för våra kunder.

Vår verksamhet

Vi har byggt vår verksamhet kring en genial, idé från Italien, FitFire-metoden, vilket enkelt och kostnadseffektivt kan renovera trasiga ventilationskanaler och skorstenar. Produkterna ger tex. bibehållen  kanalarea, ingen eller obetydligt läckage samt kan appliceras i alla tänkbara typer av skorstenar och ventilationskanaler. FitFire-metoden ger betydande ekonomiska fördelar i samband med ventilations renovering i flerfamiljshus där ökad energiåtervinning samt förbättrat inomhusklimat är målsättningen.

Chimneytec Skorsten & Ventilationsteknik AB har marknadens säkraste, bredaste och miljövänligaste samt billigaste sortiment på insatsrör i komposit vilka är vattenbaserade och miljövänliga. Bolaget ligger i framkant såväl tekniskt som prismässigt med bred kompetens inom relining, som ett led i detta bedriver bolaget också utbildning och certifiering i renovering av skorstens- och ventilationskanaler.

Chimneytec Skorsten & Ventilationsteknik AB har tillsammans med den Italienska producenten tagit fram två nya volymprodukter för den Svenska marknaden, FitFire Vent och FitFire Vent IM1 för att möta det stadigt ökande behovet av kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler, i samband med satsandet på energiåtervinning från bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av insatsrör i komposit för renovering av rök-, ventilations- och imkanaler.

  • Insatsrör för relining av ventilation och rökkanaler.
  • Utrustningspaket för relining med FitFire-metoden.
  • Utbildning och certifiering av FitFire-installatörer och Entreprenörer.

Samarbeten och medlemskap

Vi arbetar nära våra Entreprenörer med kontinuerlig utveckling av produkter och anpassning till svenska förhållanden för att bibehålla en hög och jämn kvalité. Vi lämnar 25 års garanti på alla våra material och, tillsammans med våra certifierade Entreprenörer, 25 års garanti på installationen. De är seriösa och kunniga företag som är ledande inom sina respektive områden och kan erbjuda sina kunder helhetslösningar. Genom investerar i kompetensutveckling bland personalen hos våra återförsäljare befäster vi vår ställning som marknadsledande i branschen.

Chimneytec Skorsten & Ventilationsteknik AB är stödmedlem i Sveriges äldsta branschorganisation för skorstensentreprenörer, SeRo, SkorstensEntreprenörernas Riksorganisation, och hjälper till att certifiera nya Entreprenörer och re-certifiera de som vill lära sig nya metoder. Chimneytec Skorsten & Ventilationsteknik AB är även medlem i branschorganisationen Svenska Ventilation samt Energieffektiviseringsföretagen och Byggmaterialindustrierna där vi aktivt tar del av ny marknadsinformation och applicerar i verksamheten.

Chimneytec Skorsten & Ventilationsteknik AB är medlem i

Svensk Ventilation

SERO

EEF

Energi & Miljö

Byggmaterial Industrierna

Fördelaktigt garantiprogram. Kunden får 25 års garanti på arbete och material.

Du som kund får upp till 25 års garanti som omfattar såväl arbete som material. Samtliga våra produkter har en beräknad livslängd på mer än 50 år. Chimneytec Skorsten & Ventilationsteknik AB har tillsammans med tillverkaren, Beca Engineering s.r.l, beslutat att följa branschstandard och lämnar därför 25 års garanti på samtliga produkter under förutsättning att materialet har installerats korrekt av en certifierad och godkänd installatör. Bolaget avsätter löpande pengar till garantifond som täcker såväl arbete som material.

GARANTIBEVIS

Av installatör får du ett egenkontrolldokument och garantibevis som följer kraven i branschstandard Certifierad SkorstensEntrepenör. Egenkontrolldokumentet och garantibeviset är kundens trygghet om något skulle gå fel i framtiden. Läs vårt garantiprogram >>Garantibevis


Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

Elektravägen 1 126 30 Stockholm

Postadress: Box 2099, 103 13 Stockholm

Telefon: 08-24 98 06

info@chimneytec.se | Kontakta oss → Integritetspolicy

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB är leverantör av FitFire® – ett tätningsmaterial framtaget för relineing och tätning av skostenar och ventilationskanaler.

Insatsröret är tillverkat i miljövänligt komposit och kan installeras i befintliga ventilationskanaler och rökkanaler utan att göra åverkan på kanalarean.

FitFire® finns i 4 olika utföranden för att täcka branschens alla behov.

FitFire® rekommenderas även av en rad branschorganisationer så som Sunda Hus, Byggvarubedömningen och BASTA