Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

OM OSS

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB importerar, marknadsför och säljer reliningsmaterial i komposit för tätning av ventilationskanaler och imkanaler samt för renovering av rökkanaler och skorstenar på den nordiska marknaden. Vår vision är att tillhandahålla rätt produkt, snabbt och smidigt, till rätt pris över hela Sverige, Norge, Danmark till lokala Entreprenörer. Vår organisation ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den ska kontinuerligt skapa bestående mervärde för våra kunder.

Vår verksamhet

Vi har byggt vår verksamhet kring en genial, idé från Italien, FitFire-metoden, vilket enkelt och kostnadseffektivt kan renovera trasiga ventilationskanaler och skorstenar. Produkterna ger tex. bibehållen kanalarea, ingen eller obetydligt läckage samt kan appliceras i alla tänkbara typer av skorstenar och ventilationskanaler. FitFire-metoden ger betydande ekonomiska fördelar i samband med ventilations renovering i flerfamiljshus där ökad energiåtervinning samt förbättrat inomhusklimat är målsättningen.

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB har marknadens säkraste, bredaste och miljövänligaste samt billigaste sortiment på insatsrör i komposit vilka är vattenbaserade och miljövänliga. Bolaget ligger i framkant såväl tekniskt som prismässigt med bred kompetens inom relining, som ett led i detta bedriver bolaget också utbildning och certifiering i renovering av skorstens- och ventilationskanaler.

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB har tillsammans med den Italienska producenten tagit fram två nya volymprodukter för den Svenska marknaden, FitFire Vent och FitFire Vent IM1 för att möta det stadigt ökande behovet av kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler, i samband med satsandet på energiåtervinning från bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av insatsrör i komposit för renovering av rök-, ventilations- och imkanaler.


Vi erbjuder ett heltäckande utbud av insatsrör i komposit för renovering av rök-, ventilations- och imkanaler.

Insatsrör för relining av ventilation och rökkanaler.
Utrustningspaket för relining med FitFire-metoden.
Utbildning och certifiering av FitFire-installatörer och Entreprenörer.

Samarbeten och medlemskap

Vi arbetar nära våra Entreprenörer med kontinuerlig utveckling av produkter och anpassning till svenska förhållanden för att bibehålla en hög och jämn kvalité.

Vi lämnar 25 års garanti på alla våra material och, tillsammans med våra certifierade Entreprenörer, 25 års garanti på installationen. De är seriösa och kunniga företag som är ledande inom sina respektive områden och kan erbjuda sina kunder helhetslösningar. Genom investerar i kompetensutveckling bland personalen hos våra återförsäljare befäster vi vår ställning som marknadsledande i branschen.

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB är stödmedlem i Sveriges äldsta branschorganisation för skorstensentreprenörer, SeRo, SkorstensEntreprenörernas Riksorganisation, och hjälper till att certifiera nya Entreprenörer och re-certifiera de som vill lära sig nya metoder. Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB är även medlem i branschorganisationen Svenska Ventilation samt Energieffektiviseringsföretagen och Byggmaterialindustrierna där vi aktivt tar del av ny marknadsinformation och applicerar i verksamheten.


Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB är medlem i
Fördelaktigt garantiprogram.

Kunden får 25 års garanti på arbete och material.

GARANTIBEVIS

Av installatör får du ett egenkontrolldokument och garantibevis som följer kraven i branschstandard Certifierad SkorstensEntrepenör. Egenkontrolldokumentet och garantibeviset är kundens trygghet om något skulle gå fel i framtiden.