Besök oss på Facebook

Typgodkännandebevis och övrig dokumentation

Nedan kan du ta del av de certifikat och övriga dokument som beskriver våra material för relining ventilationskanaler etc. . Klicka på loggorna för att öppna dokumenten som är i PDF-format. Högerklicka och välj ”spara som” om du vill ladda ner filen.

FitFire® och FitFire® Vent är bedömda av SundaHus, och i SundaHus Miljödata har samtliga insatsrör högsta bedömningsklass A. Läs mer SundaHus

FitFire® och FitFire® Vent är BASTA-registrerat vilket innebär att vi kan styrka att produkterna klarar de högt ställda kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Läs mer BASTA Online

PRODUKT, MONTERING

Produktbeskrivning FitFire och FitFire Wood

Produktbeskrivning FitFire och FitFire Wood

Skärmklipp

Produktbeskrivning FitFire Vent och FitFire Vent IM1

fitfiremonteringpage

Montering

PRISLISTA, GARANTIBEVIS

Pristlista 2018

Prislista

Garantibevis

Garantibevis

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT, TYPGODKÄNNANDEBEVIS, BYGGVARUBEDÖMNING

Byggvarubedömning FitFire 190x240

Byggvarubedömning FitFire®

Byggvarubedömning FitFire 190x240

Byggvarubedömning FitFire® Vent

Byggvarubedömning FitFire 190x240

Byggvarubedömning FitFire® Vent IM1

Kiwa Byggproduktcertifikat 1015 FitFire Ventilationskanaler

Byggproduktcertifikat 1015 FitFire® för ventilationskanaler och imkanaler

Byggproduktcertifikat 1016 FitFire Rökkanaler

Byggproduktcertifikat 1016 FitFire® för rökkanaler gas,-olje-och fastbränsleeldning

Kiwa Typgodkännande 1318 FitFire Vent - Ventilation

Typgodkännandebevis 1318 FitFire® Vent för ventilationskanaler och imkanaler

Kiwa Typgodkännande 1319 FitFire Vent IM1 Imkanal 1A

Typgodkännandebevis 1319 FitFire® Vent IM1 för ventilationskanaler och imkanaler

Kiwa Typgodkännade 1345 FitFire Wood Fastbränsle

Typgodkännadebevis 1345 FitFire Wood Fastbränsle

Kiwa Typgodkännande 1347 FitFire Wood Imkanal 1A

Typgodkännandebevis 1347 FitFire Wood Imkanal 1A

RAPPORTER OCH REFERENSMATERIAL

Kanaltätning Solberga med FitFire Vent

Goda Exempel Saluvägen 31

BeBo rapport tätning av ventilationskanaler

Rapport - Tätning av ventilationskanaler

BeBo

Förstudie - Kanaltätning BeBo