Typgodkännandebevis och övrig dokumentation

Nedan kan du ta del av de certifikat och övriga dokument som beskriver våra material för relining ventilationskanaler etc. . Klicka på loggorna för att öppna dokumenten som är i PDF-format. Högerklicka och välj ”spara som” om du vill ladda ner filen.

FitFire® och FitFire® Vent är bedömda av SundaHus, och i SundaHus Miljödata har samtliga insatsrör högsta bedömningsklass A.

FitFire® och FitFire® Vent är BASTA-registrerat vilket innebär att vi kan styrka att produkterna klarar de högt ställda kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Läs mer 

PRODUKT, MONTERING

Produktbeskrivning
  • Produktbeskrivning FitFire och FitFire Wood
Produktbeskrivning
  • Produktbeskrivning FitFire och FitFire Wood
Montering
  • Montering

PRISLISTA, GARANTIBEVIS

Prislista
  • Prislista
Garantibevis
  • Garantibevis

PRISLISTA, GARANTIBEVIS

Prislista
  • Prislista
Garantibevis
  • Garantibevis
Montering
  • Montering
responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.