Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB
Chimneytec
Kundgrupper
BostadsrättsföreningarVentilationskonsulterVentilationsentreprenörer
Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB
Meny
Stänger menyn

Meny

Snabblänkar

Chimneytec Skorstensrenovering IM Kanal Ventilation

Produkter

FitFire® FitFire® Wood FitFire® Vent Fitfire Vent IM1 HT1000

Våra kundgrupper

Bostadsrättsföreningar Ventilationskonsulter Ventilationsentreprenörer

Information

Våra produkter Garanti Om oss Produktinformation Miljö

Om Chimneytec

Kontakta oss

KANALTÄTNING AV VENTILATIONSKANALER FÖR OPTIMAL ENERGIEFFEKTIVISERING

Våra produkter FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 för kanaltätning åtgärdar läckage i alla typer av ventilationskanaler och imkanaler

Spara energi och pengar samtidigt som du gör nytta för miljön

För enkel installation i fastighetens befintliga ventilationskanaler använder du FitFire Vent och och FitFire Vent IM1.  Metoden är kostnadseffektiv och tillförlitlig vid renovering av ventilations- och IM-kanaler.

Läckande ventilationskanaler ger onödiga kostnader och dålig boendemiljö. Nyinstallerade ventilationssystem med värmeåtervinning av ventilationsluft ger betydligt lägre effekt om du har otäta ventilationskanaler. Även vid uppgradering av ventilationssystemet är det viktigt att täta ventilationskanalerna för fastighetens ekonomi och uppnå ett bra inomhusklimat.

Läckande ventilationskanaler bedöms även finnas i omkring 80% av alla bostadshus. Dessa är främst i fastigheter byggda före 1990 som ofta har otäta ventilationskanaler. På grund av att läckage i ventilationssystemen ger upphov till dålig luft, luktspridning och föroreningar  är missnöjda hyresgäster och bostadsägare en följd. Dessutom minskar effekten på fastighetens värmeåtervinningssystem. Därför går fläktar och värmeåtervinningsaggregat på högvarv med höga energiförluster som följd.

Tätning av ventilationskanaler i samband med investering av värmeåtervinningssystem är en klok och ekonomisk investering, oavsett om man väljer FTX, FX eller något annat system.

I WSPs förstudie ”Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus” som har tagits fram på uppdrag av BeBo, har FitFire® Vent utvärderats efter installationen. Resultaten av mätningarna visar på försumbara läckflöden efter tätningsåtgärder. >> Här kan du läsa om Tätning av ventilationskanaler – Förstudie Bebo

Fler fördelar som uppstod är att ”Hyresgästerna upplever ett mycket bättre inomhusklimat efter åtgärderna”

”De uppmätte ett minskat läckage från ca 25 liter per sekund till i det närmast 0 liter per sekund. Den installerade FTX-anläggningen kunde minska energiförbrukningen betydligt. Det kan till och med vara så att man kan minska FTX-anläggningens storlek och prestanda (och spara pengar) när man tätar kanalerna”.


Kanaltätning bidrar till energieffektivisering och förbättrad inomhusklimat med godkänd OVK

– vilka är fördelarna?

 • Minskat elbehov för fläktdrift
  • Kompositröret skapar en tät kanal detta garanterar hög flödeshastighet och bra drag.
  • Att täta kanalerna medför minskat medelflöde på aggregaten, elanvändningen för fläktarna minskar i motsvarande mån.
 • Förbättrad värmeåtervinning
  • Kanaltätning skapar en balans mellan från- och tilluftsflöden. Insatsrören är godkända att använda för både från- och tilluftssystem.
 • Ekonomisk besparing
  • FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler.
  • Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten samt utan större inverkan för de boende. Lösningen med våra produkter FitFire minskar tillkommande kostnader för återställande av befintliga miljöer.
 • Minskade värmeförluster
  • Kompositröret skapar en tät kanal igenom alla typer av material med utmärkt isolerförmåga.
  • Vid kanaltätning med FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 minskar läckaget i ventilationskanalerna så att det blir knappt mätbart och värmeåtervinningssystemen fungerar till fullo.
 • Förbättrat inomhusklimat
  • Tätning av ventilationskanalerna sparar energi och förbättrar inomhusklimatet för de boende.
 • Miljövänligt material
  • FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 är ett vattenbaserat, miljövänligt och giftfritt material genom hela livscykeln. Beräknad livslängd överstigande 50 år.

 

Ventilation ger oss bättre inomhusmiljö

Det finns flera olika typer av ventilation, från de enklaste med självdrag till avancerade ventilationssystem med värmeåtervinning. Men de har gemensamt är att de alla påverkas av läckande kanaler.

VAD GÄLLER VID VENTILATION MED SJÄLVDRAG?

Ett ”självdrag” innebär att den varma luften stiger och försvinner ut ur huset genom luftkanaler. Sedan suger undertrycket in ny luft utifrån.

Det är också ventilation med självdrag som är den äldsta formen av ventilation och de flesta hus byggda före 1970-talet har någon form av självdragssystem. Eftersom grunden är att den uppvärmda och använda luften i fastigheten stiger in i högt liggande ventiler som är länkade till ventilationskanaler så färdas luften upp och ut. Medans tilluftsventiler och vädringsfönster tar in ny frisk luft.

 -FitFire® Vent kanaltätning ger en effektivare funktion i ventilationssystem med självdrag.FitFire® Vent kanaltätning ger en effektivare funktion i ventilationssystem med självdrag.

VENTILATION MED FRÅNLUFTSSYSTEM

F-system eller fläktstyrd frånluft innebär att fläktar suger ut luften ur fastigheten. Då är täta ventilationskanaler är ett krav vid installation för att du ska uppnå optimal energibesparing.

När man pratar om ”ventilation med frånluftssystem” syftar man på att en installerad centralfläkt suger ut luften ur fastigheten. På grund av detta bör frånluftsfläktens vara placerad på vinden eller taket. Då kan ny frisk luft tas in i huset genom tilluftsventiler och vädringsfönster. Om då ventilationskanalerna är otäta behöver frånluftsfläktarna arbeta hårdare för att flytta luften ur rummen.

Så ger FitFire® Vent täta kanaler, minskade energiförluster och förbättrad inomhusmiljö.

FitFire® Vent för kanaltätning ger täta kanaler, minskade energiförluster och förbättrad inomhusmiljö.

VENTILATION MED FTX-SYSTEM

De mest komplexa ventilationssystemen, så kallade FT-system, hanterar och balanserar både till- och frånluft med fläktar. Idag kompletteras dessa ofta med värmeväxlare som värmer tilluften med uppvärmd frånluft. De kallas då FTX-system.

 – FitFire® Vent för kanaltätning bidrar till att FTX-systemet fungerar optimalt.

FitFire® Vent för kanaltätning bidrar till att FTX-systemet fungerar optimalt.

 

VARFÖR VÄLJA FITFIRE®

FitFire® – en metod för många behov

Vårt miljövänliga tätningsmaterial för kanaltätning hjälper dig att enkelt och billigt renovera befintliga ventilations- imkanaler samt rökkanaler. Metoden innebär att man slipper smutsiga håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp. Man skapar på så sätt en slät kanal utan skarvar som bibehåller befintlig area i kanalen.

Vattenbaserat och miljövänlig tätning

Kompositmaterialet i FitFire® är vattenbaserat och ett klimatsmart miljöval. Materialet klarar därför de stränga kriterier för miljö som har satts upp av Byggvarubedömningen, SundaHus AB och BASTA som rekommenderar FitFire® som ett giftfritt och miljövänligt material.

Tätningsmaterial för er trygghet

Att använda ett brandsklassificerade tätningsmaterial för ventilationskanaler är ett tryggt val! Insatsrören i Komposit uppfyller stränga krav och är brandsklassificerade. På så sätt get FitFire® fastighetsägare ett tätt ventilationssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.

Kontakta oss

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

Elektravägen 1 126 30 Stockholm

Postadress: Box 2099, 103 13 Stockholm

Telefon: 08-24 98 06

info@chimneytec.se | Kontakta oss → Integritetspolicy

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB är leverantör av FitFire® – ett tätningsmaterial framtaget för relineing och tätning av skostenar och ventilationskanaler.

Insatsröret är tillverkat i miljövänligt komposit och kan installeras i befintliga ventilationskanaler och rökkanaler utan att göra åverkan på kanalarean.

FitFire® finns i 4 olika utföranden för att täcka branschens alla behov.

FitFire® rekommenderas även av en rad branschorganisationer så som Sunda Hus, Byggvarubedömningen och BASTA