Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB
Chimneytec
Kundgrupper
BostadsrättsföreningarVentilationskonsulterVentilationsentreprenörer
Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB
Meny
Stänger menyn

Meny

Snabblänkar

Chimneytec Skorstensrenovering IM Kanal Ventilation

Produkter

FitFire® FitFire® Wood FitFire® Vent Fitfire Vent IM1

Våra kundgrupper

Bostadsrättsföreningar Ventilationskonsulter Ventilationsentreprenörer

Information

Våra produkter Garanti Om oss Produktinformation Miljö

Om Chimneytec

Kontakta oss

INSATSRÖR FÖR KANALTÄTNING

Produktfakta

FitFire® och FitFire® Vent är ett unikt vattenbaserat och giftfritt insatsrör som klarar höga temperaturer. Insatsröret är speciellt utvecklat för kanaltätning av rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler.

Insatsrören fungerar i alla slags rök- och ventilationskanaler för tilluft och frånluft. Våra produkter uppfyller ventilationsbranschens krav för imkanaler enligt IMKANAL 2012. >> Läs mer IMKANAL 2012:2

För ventilations- och imkanaler finns FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 som är kostnadseffektiva volymprodukter med hög kvalitet och fördelaktigt pris, volymprodukterna erbjuds upp till dimensionen 300 mm. Vid större dimensioner, upp till 1000 mm används FitFire®. Insatsrören är lätta, starka och har utmärkt isolerförmåga. De står emot höga temperaturer och är ett säkert val ur brandsynpunkt.

Miljö

FitFire® är testad och beprövad under många år och uppfyller de strängaste miljökraven som ställs på varor för bygg- och fastighetssektorn. Produkterna är giftfria och miljövänliga genom hela livscykeln.

FitFire är BASTA-registrerat vilket innebär att vi kan styrka att produkterna klarar de högt ställda kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Läs mer BASTA Online

Hälso- och miljöbedömning har utförts av Byggvarubedömningen som granskat FitFire® och gett totalbetyget ”Rekommenderas”.

SundaHus Miljödata har givit samtliga insatsrören högsta bedömningsklass, A.

Material

Kompositröret har en basisk grund och kan därmed tillverkas av vattenbaserad giftfri värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform. Materialets beskaffenhet att kunna anta vilken form som helst, och kan användas i alla typer av kanalsystem, ger stor flexibilitet i byggprocessen.

Samtliga produkter har omsorgsfullt testats och uppnått högsta täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

FitFire® innehar byggproduktcertifikat och FitFire® Vent samt FitFire® Vent IM1 innehar typgodkännandebevis från Kiwa Sverige.

Bruksegenskaper

Produkterna uppfyller stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsrören är starka, lätta och ger en perfekt isolering. Materialet har mycket låg skrovlighet, mindre än 0,35 mm vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, mini­malt med sotansamling och försmutsning i den renoverade kanalen. Kompositmaterialet fungerar med alla typer av omkringliggande material.

Fördelar med FitFire vid installation

 • Det finns inget be­hov av dyrbara saneringar av eternit, den nya kanalen kapslar istället in eterniten. Vid installation kan både vertikala och horisontella kanaler renoveras, även vid ett flertal 45° böjar på kanalen fungerar kompositröret.
 • Med FitFire kan de anslutningar som behövs kopplas på. Det nya insatsröret kan dras genom valfri anslutningsdetalj, t ex T-rör, nippel, muff för vidarekoppling av insatsröret.
 • Det härdade materialet går att såga, borra, limma och skruva i.
 • Effektiv installation, antalet håltagningar minimeras och kanalarean bibehålls.
 • FitFire är helt ofarligt att hantera vilket gör installationen säker och trygg för installatören och andra som vistas i närmiljön under installationen.

Garanti för er säkerhet

Vi har ett fördelaktigt garantiprogram för våra produkter. Vi sätter löpande av pengar för att täcka arbete och material om olyckan skulle vara framme.

 • 25 års produktgaranti som omfattar såväl material och arbete. En trygghet för beställaren och ett tecken på tillförlitlighet för samtliga produkter.
 • Av våra installatörer får kunden egenkontrolldokument och garantibevis som följer kraven enligt branschstandard.
 • Installationen utförs endast av Chimneytec behöriga installatörer som genomgått utbildning, som gäller särskild teknisk utrustning och materialhantering och montage, vilket garanterar tillförlitlighet och kvalitet.

Kompositrörets uppbyggnad

Kompositrörets uppbyggnad

 

Skorstenstätning med FitFire®
ANVÄNDNING
 • Rökkanaler för torr och våt drift. För gas-, olje-, och fastbränsleeldning
 • Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0
 • Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15
Tätningsmaterial för ventilationskanaler med FitFire®Mer om FitFire® för ventilation och skorstenar
Skorstenstätning med FitFire® Vent
ANVÄNDNING
 • Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0
 • Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15
 • Volymprodukt, dimension 100-300 mm
Tätningsmaterial för ventilationskanaler med FitFire® Vent Mer om FitFire® Vent för ventilation och imkanaler
Skorstenstätning med FitFire® IM1
ANVÄNDNING
 • Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0
 • Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60
 • Volymprodukt, dimension 100-300 mm
Tätningsmaterial för ventilationskanaler med FitFire® IM1 Mer om FitFire® Vent IM1 för imkanal klass 1A
Skorstenstätning med FitFire® Wood
ANVÄNDNING
 • Rökkanaler för torr och våt drift. För gas-, olje-, och fastbränsleeldning
 • Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0
 • Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15
Tätningsmaterial för ventilationskanaler med FitFire® WoodMer om FitFire® Wood för imkanal klass 1A

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

Elektravägen 1 126 30 Stockholm

Postadress: Box 2099, 103 13 Stockholm

Telefon: 08-24 98 06

info@chimneytec.se | Kontakta oss → Integritetspolicy

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB är leverantör av FitFire® – ett tätningsmaterial framtaget för relineing och tätning av skostenar och ventilationskanaler.

Insatsröret är tillverkat i miljövänligt komposit och kan installeras i befintliga ventilationskanaler och rökkanaler utan att göra åverkan på kanalarean.

FitFire® finns i 4 olika utföranden för att täcka branschens alla behov.

FitFire® rekommenderas även av en rad branschorganisationer så som Sunda Hus, Byggvarubedömningen och BASTA