VÅRA PRODUKTER

VENTILATION OCH SKORSTEN

Tätning och relining ventilation och skorsten
INFODRINGSMATERIAL FÖR RELINING AV SKORSTENAR OCH VENTILATIONSKANALER

FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1: Unikt vattenbaserat insatsrör som är framtaget för kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler.

FitFire® och FitFire® Wood: Skorstenstätning av alla slags rökkanaler och imkanaler. Insatsröret är speciellt utvecklat för att klarar höga temperaturer.


Användning Produkter

Rökkanaler för torr och våt drift. För gas-, olje-, och fastbränsleeldning. Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0. Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15.

Teknisk specifikation

 • Tempraturklass: T400
 • Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
 • Tjocklek på röret: 2,5-3mm
 • Brandklassificering: B – s1, d0.
 • Inre skrovlighet: <0,35 mm
 • Garanti: 25 års materialgaranti.
Användning Produkter

Rökkanaler för fastbränsleeldning och koleldning. Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0 EI60. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60.

Teknisk specifikation

 • Temperaturklass: T450
 • Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
 • Tjocklek på röret: 3-4,5mm
 • Brandklassificering: A2 – s1, d0
 • Inre skorvlighet: <0,35 mm
 • Garanti: 25 års materialgaranti
Användning Produkter

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0. Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15. Volymprodukt.

Teknisk specifikation

 • Brandklassificering: B– s1, d0
 • Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
 • Tjocklek på röret: 2,5-3mm
 • Inre skrovlighet: <0,35 mm
 • Garanti: 25 års materialgaranti.
Användning Produkter

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60. Volymprodukt.

Teknisk specifikation

 • Brandklassificering: A2-s1, d0
 • Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
 • Tjocklek på röret: 3-4,5mm
 • Inre skrovlighet: <0,35 mm
 • Garanti: 25 års materialgaranti.

FÖRDELAR MED FITFIRE®

Miljö

FitFire® är det enda vattenbaserade materialet för kanaltätning på marknaden och är miljövänligt genom hela livscykeln. Produkten är bedömd av SundaHus, som givit insatsröret högsta bedömningsklass A.

FitFire® är registrerat i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.


Material

Kompositröret tillverkas av vattenbaserad värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform.

Bruksegenskaper

Produkterna uppfyller stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsrören är starka, lätta och ger en perfekt isolering.