Besök oss på Facebook

Det optimala insatsröret för kanaltätning av skorstenar och ventilationskanaler

Se hur det fungerar »

Vill du bli kontaktad?

Våra produkter

Våra produkter vänder sig till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar som har behov av ventilations- eller skorstensrenovering och vill ge sin energieffektivisering maximal effekt. FitFire är ett renoveringssystem för alla sorters skorstens- och ventilationskanaler. FitFire är en beprövad vattenbaserad produkt.

FitFire®

Rökkanaler för torr och våt drift. För gas-, olje-, och fastbränsleeldning. Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0. Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15.

Mer om FitFire®

FitFire® Wood

Rökkanaler för fastbränsleeldning och koleldning. Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0 EI60. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60.

Mer om FitFire® Wood

FitFire® Vent

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0. Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15. Volymprodukt.

Mer om FitFire® Vent

FitFire® Vent IM1

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60. Volymprodukt.

Mer om FitFire® Vent IM1

Varför välja FitFire®

FitFire® – en metod för många behov

FitFire® Insatsrör för kanaltätning hjälper dig att enkelt och billigt renovera befintliga ventilations- imkanaler samt rökkanaler. Metoden innebär att man slipper smutsiga håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp. Man skapar en slät kanal utan skarvar som bibehåller befintlig area i kanalen.

Vattenbaserat och miljövänligt

Kompositmaterialet i FitFire® är vattenbaserat och ett klimatsmart miljöval. Materialet klarar de stränga kriterier för miljö som har satts upp av Byggvarubedömningen,SundaHus AB och BASTA som rekommenderar FitFire® som ett giftfritt och miljövänligt material.

För er trygghet

FitFire® för kanaltätning är ett tryggt val ur brandperspektiv. Insatsrören i Komposit uppfyller stränga krav och är brandsklassificerade. Med FitFire® får fastighetsägare ett tätt ventilationssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.

slideshow1

Referenscase

Svenska Bostäder uppnår godkänd OVK med FitFire® Vent

Läs hela caset »

skorsten-2

Referenscase

Stockholmshems satning på energieffektivisering med FTX och FitFire® Vent

Läs hela caset »