Kompositrör för skorsten & ventilationskanaler

Det optimala insatsröret för kanaltätning av skorstenar och ventilationskanaler

Våra produkter vänder sig till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar som har behov av ventilations- eller skorstensrenovering och vill ge sin energieffektiviseringssatsning maximal effekt.
FitFire® är ett renoveringssystem för alla sorters skorstens- och ventilationskanaler. FitFire® är en beprövad vattenbaserad produkt.

Ventilation

Energieffektivisering kräver helhetsgrepp!

Täta ventilationskanaler är en förutsättning för att få energieffektiviseringen fungera optimalt och klara godkänd OVK. Våra insatsrör för ventilation FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 bidrar till att optimera era energisatsningar för ventilation. Vilket ger god luftkvalitet och nöjdare boenden.

Våra systemlösningar fungerar för både stora kommersiella byggnader, till mindre fastigheter och bostadsfastigheter, inget objekt behöver vara för stort eller för litet.

Skorsten

Kompositrör för alla typer av skorstenar och rökkanaler

FitFire® är ett miljövänligt insatsrör i komposit, som utvecklats för renovering av rökkanaler till eldstäder oavsett bränsleslag. FitFire® används för våt såväl som för torrdrift, godkänd för olje- och gaseldning, samt fastbränsle eldning.

Kompositmaterialet uppfyller stränga krav när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet.

Insatsröret kan med fördel även används för kanaltätning och renovering av ventilationskanaler och skapar spolningsbara imkanaler klass 1, 2 och 3.

Varför välja FitFire®

FitFire® – en metod för många behov

FitFire Insatsrör för kanaltätning hjälper dig att enkelt och billigt renovera befintliga ventilations- imkanaler samt rökkanaler. Metoden innebär att man slipper smutsiga håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp. Man skapar en slät kanal utan skarvar som bibehåller befintlig area i kanalen.

Vattenbaserat och miljövänligt

Kompositmaterialet i FitFire® är vattenbaserat och ett klimatsmart miljöval. Materialet klarar de stränga kriterier för miljö som har satts upp av Byggvarubedömningen,SundaHus AB och BASTA som rekommenderar FitFire® som ett giftfritt och miljövänligt material.

För er trygghet

FitFire för kanaltätning är ett tryggt val ur brandperspektiv. Insatsrören i Komposit uppfyller stränga krav och är brandsklassificerade. Med FitFire får fastighetsägare ett tryggt kanaltätningssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.