OM OSS

Våra insatsrör i komposit

Skorstenstätning och relining ventilation

Våra produkter vänder sig till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar som har behov av ventilation- eller skorstenstätning i samband med satsning på energieffektivisering eller uppdatering av ventilationssystem. FitFire är ett renoveringssystem för alla sorters skorsten- och ventilationskanaler. FitFire är en väl beprövad vattenbaserad produkt som ger förbättrat inomhusklimat på ett kostnadseffektivt sätt.Tätning och relining ventilation och skorsten

INFODRINGSMATERIAL FÖR RELINING AV SKORSTENAR OCH VENTILATIONSKANALER

FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1: Unikt vattenbaserat insatsrör som är framtaget för kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler. FitFire® och FitFire® Wood: Skorstenstätning av alla slags rökkanaler och imkanaler. Insatsröret är speciellt utvecklat för att klarar höga temperaturer.

FitFire®

Rökkanaler för torr och våt drift.

För gas-, olje-, och fastbränsle-eldning. Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0. Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15.

FitFire Wood®

Rökkanaler för fastbränsle-eldning och koleldning.

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0 EI60. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60.Mer om FitFire® Wood.

FitFire Vent®

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0.

Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15. Volymprodukt.

FitFire Vent IM1®

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0.

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60. Volymprodukt.

VARFÖR VÄLJA FITFIRE®

FitFire® – en metod för många behov

FitFire® Insatsrör för kanaltätning hjälper dig att enkelt och billigt renovera befintliga ventilations- imkanaler samt rökkanaler. Metoden innebär att man slipper smutsiga håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp. Man skapar en slät kanal utan skarvar som bibehåller befintlig area i kanalen.

VARFÖR VÄLJA FITFIRE®

Vattenbaserat och miljövänligt

Kompositmaterialet i FitFire® är vattenbaserat och ett klimatsmart miljöval.

Materialet klarar de stränga kriterier för miljö som har satts upp av Byggvarubedömningen, SundaHus AB och BASTA som rekommenderar FitFire® som ett giftfritt och miljövänligt material.För er trygghet

FitFire® – en metod för många behov

FitFire® för kanaltätning är ett tryggt val ur brandperspektiv. Insatsrören i Komposit uppfyller stränga krav och är brandsklassificerade. Med FitFire® får fastighetsägare ett tätt ventilationssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.