Besök oss på Facebook

Kanaltätning av ventilationskanaler Svenska Bostäder

Svenska Bostäder uppnår godkänd OVK med FitFire® Vent

Ventilationsrenovering Svenska Bostäder

Svenska Bostäder AB hade stora problem med läckage i de liggande byggkanalerna på vindar inom några av sina fastigheter. FitFire® Vent blev en kostnadseffektiv och miljövänlig kanaltätnings- lösning istället för att helt byta ut befintligt ventilationssystem vilket inneburit stor påverkan för boende och stora kostnader. Metoden att kanaltäta horisontella ventilationskanaler har tidigare inte utförts i Sverige, resultatet blev enastående och med betydande reducering av frånluftsflödet och godkänd OVK.