Besök oss på Facebook

Kanaltätning av ventilationskanaler Stockholmshem

Stockholmshems satning på energieffektivisering med FTX och FitFire® Vent

AB Stockholmshems fastigheter i området Solberga i Södra Stockholm har genomgått en stor energisatsning med installation av FTX-system. Det naturliga valet för kanaltätning blev FitFire® Vent för att åstadkomma en kostnadseffektiv och fungerande helhetslösning med högt ställda krav på miljö samt funktionalitet.

Mer information om utvärdering och mätanalyser från Solberga projektet går att läsa i Energimyndighetens beställargrupp, BeBo och förstudien om tätning av ventilationskanaler, http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2015/01/2013-31-Foerstudie-Kanaltaetning.pdf