Besök oss på Facebook

Våra Produkter

Ventilation och skorsten

Tätning och relining ventilation och skorsten

Infodringsmaterial för relining av skorstenar och ventilationskanaler

FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1: Unikt vattenbaserat insatsrör som är framtaget för kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler.

FitFire® och FitFire® Wood: Skorstenstätning av alla slags rökkanaler och imkanaler. Insatsröret är speciellt utvecklat för att klarar höga temperaturer.

Se produktinformation nedan:

FitFire®

Användning Produkter

Rökkanaler för torr och våt drift. För gas-, olje-, och fastbränsleeldning. Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0. Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15.Teknisk specifikation

Temperaturklass: T400
Brandklassificering: B – s1, d0.
Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
Inre skrovlighet: <0,35 mm
Tjocklek på röret: 2,5-3mm
Garanti: 25 års materialgaranti.

FitFire® Wood

Användning Produkter

Rökkanaler för fastbränsleeldning och koleldning. Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0 EI60. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60.Teknisk specifikation

Temperaturklass: T450
Brandklassificering: A2 – s1, d0
Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
Inre skorvlighet: <0,35 mm
Tjocklek på röret: 3-4,5mm
Garanti: 25 års materialgaranti

FitFire® Vent

Användning Produkter

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0. Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15. Volymprodukt.Teknisk specifikation

Brandklassificering: B– s1, d0
Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
Inre skrovlighet: <0,35 mm
Tjocklek på röret: 2,5-3mm
Garanti: 25 års materialgaranti.

FitFire® Vent IM1

Användning Produkter

Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0. Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60. Volymprodukt.Teknisk specifikation

Brandklassificering: A2-s1, d0
Täthetsklass: D enligt SS EN 12237
Inre skrovlighet: <0,35 mm
Tjocklek på röret: 3-4,5mm
Garanti: 25 års materialgaranti.

Fördelar med FitFire®

Miljö

FitFire® är det enda vattenbaserade materialet för kanaltätning på marknaden och är miljövänligt genom hela livscykeln. Produkten är bedömd av SundaHus, som givit insatsröret högsta bedömningsklass A.

FitFire® är registrerat i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Läs mer om miljö »

Material

Kompositröret tillverkas av vattenbaserad värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform.

Läs mer om materialet »

Bruksegenskaper

Produkterna uppfyller stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsrören är starka, lätta och ger en perfekt isolering.

Läs mer om Bruksegenskaper »