Besök oss på Facebook

Skorstenstätning med FitFire®

FitFire® Insatsrör för skorstenstätning av alla slags skorstenar och rökkanaler. Insatsröret är speciellt utvecklat för tätning och relining av rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler.

Översikt Specifikation Miljö Garanti Dokument

Tätning av skorstenar

  • Tätning av rökkanaler för torr och våt drift. För gas-, olje-, och fastbränsleeldning
  • Tätning av ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1
  • Relining av ventilationskanaler för tilluft och frånlufts ventilation
  • Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15

Bruksegenskaper

Produkten uppfyller stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsröret är starkt, lätt och ger en perfekt isolering. Materialet har mycket låg skrovlighet 0,35 mm vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, mini­malt med sotansamling och försmutsning i den renoverade kanalen. Kompositmaterialet fungerar med alla typer av omkringliggande material. Produkten uppfyller ventilationsbranschens krav för imkanaler enligt IMKANAL 2012:2 och står emot höga temperaturer och är ett säkert val ur brandsynpunkt.

Material

Kompositröret tillverkas av glasfiber sammansatt med vattenbaserad giftfri värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform. Materialets beskaffenhet att kunna anta vilken form som helst och att den kan användas i alla typer av kanalsystem, ger stor flexibilitet i byggprocessen.
Produkten har omsorgsfullt testats och uppnått högsta täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

Referenser

Kiwa Sverige Byggproduktcertifikat 1015 – Ventilation
Kiwa Sverige Byggproduktcertifikat 1016 – Rökkanal