Besök oss på Facebook

Relining imkanal för vedeldning FitFire® Wood

FitFire® Wood för relining av imkanaler för vedeldning och kolgrillar, klarar höga temperaturer. Insatsröret uppfyller Boverkets föreskrifter för imkanaler.

Översikt Specifikation Miljö Garanti Dokument

Relining av imkanal och rökkanal

  • Rökkanaler för fastbränsleeldning
  • Ventilationskanal med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0
  • Imkanal för kolgrillning och vedeldade matlagningsugnar klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60

Bruksegenskaper

Produkten uppfyller stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsröret är starkt, lätt och ger en perfekt isolering. Materialet har mycket låg skrovlighet 0,35 mm vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, mini­malt med sotansamling och försmutsning i den renoverade kanalen. Kompositmaterialet fungerar med alla typer av omkringliggande material. Produkten uppfyller ventilationsbranschens krav för imkanaler enligt IMKANAL 2012:2 och står emot höga temperaturer och är ett säkert val ur brandsynpunkt.

Material

Insatsröret tillverkas av glasfiber sammansatt med vattenbaserad giftfri värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform. Materialets beskaffenhet att kunna anta vilken form som helst och att den kan användas i alla typer av kanalsystem, ger stor flexibilitet i byggprocessen.
Produkten har omsorgsfullt testats och uppnått högsta täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

Referenser

Kiwa Sverige Typgodkännande 1347 – Ventilation
Kiwa  SverigeTypgodkännande 1345 – Rökkanal