Besök oss på Facebook

Ventilationskanaler FitFire® Vent

FitFire® Vent är ett vattenbaserat insatsrör speciellt utvecklad volymprodukt för kanaltätning av ventilationskanaler och imkanaler.

Översikt Specifikation Miljö Garanti Dokument

Tätning av ventilationskanaler

  • Relining av ventilationskanaler för tilluft och frånlufts ventilation
  • Ventilationskanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1
  • Ventilationskanaler med krav på täthetsklass D enligt SS EN 12237
  • Imkanaler klass 2 och 3 med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 15

Bruksegenskaper

Produkten har genom provning verifierat för stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsröret är starkt, lätt och ger en perfekt isolering. Materialet har mycket låg skrovlighet 0,35 mm vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, mini­malt med försmutsning i den renoverade kanalen. Kompositmaterialet fungerar med alla typer av omkringliggande material. Produkten uppfyller ventilationsbranschen krav på imkanaler enligt branschrekommendationen IMKANAL 2012:2. Ventilationskanaler som är renoverade med FitFire Vent uppfyller kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.

Material

Kompositröret tillverkas av glasfiber sammansatt med vattenbaserad giftfri värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform. Materialets beskaffenhet att kunna anta vilken form som helst och att den kan användas i alla typer av kanalsystem, ger stor flexibilitet i byggprocessen.
Produkten har omsorgsfullt testats och uppnått högsta täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

Referenser

Kiwa Sverige Typgodkännandebevis 1318 – Ventilationskanal och Imkanal