Besök oss på Facebook

Tätning av ventilationskanaler är en klok investering enligt BeBo

Förstudie gjord av BeBo påvisar att tätning av ventilationskanaler är en klok investering och får energieffektiva system att fungera. WSPs har på uppdrag av BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus utfört en studie om läckande ventilationskanaler där FitFire® Vent utvärderats efter installation. Resultaten av mätningarna visar på försumbara läckflöden efter tätningsåtgärder. >> Läs mer på Tätning av ventilationskanaler – Förstudie Bebo