Besök oss på Facebook

Landets ventilations kanaler storläcker läs artikeln i Bofast nr 7, 2014

Landets ventilations kanaler storläcker läs artikeln i Bofast nr 7, 2014

Uppåt 150 miljoner kvadratmeter i landets flerbostads-hus har läckande ventilationskanaler. Det gör att fläktarna får jobba hårdare och att värmepumpar och värmeväxlare fungerar sämre.

Att det finns stora pengar att spara på värmeåtervinning av ventilationsluft har slagits fast i en tidigare rapport från Bebo. Sparad energi är dock inte enda moroten. Det kan också bli bättre innemiljö i hus med renoverade ventilationskanaler. Läs mer Landets ventilationskanaler storläcker