Besök oss på Facebook

BeBo-projektet Tätning av ventilationskanaler har publicerat sin slutrapport

BeBo-projektet Tätning av ventilationskanaler har publicerat sin slutrapport

BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och miljöfrågor.

BeBo1

Studien visar att både metallrör och kompositrör är bra metoder för de flesta typerna av ventilationskanaler. Förutom vissa för- och nackdelar för de båda metoderna är en viktig faktor att den installatör som väljs har bra erfarenhet och yrkesskicklighet för det alternativ som väljs. Det betyder att det är av stor vikt att begära in referensprojekt från installatören som kan styrka kunskapen inom kanaltätningsområdet.

Läckande ventilationskanaler medför att man får ofrivillig ventilation, dvs. att luft transporteras inom byggnaden på ett sätt som inte är planerat och inte alltid önskvärt. Läckande ventilationskanaler innebär ett ökat energibehov, både i form av ett ökat elbehov för fläktdriften och i form av ett ökat uppvärmningsbehov av läckluften.

Projektrapporten innehåller flera användbara hjälpmedel som kan användas vid upphandling. Läs mer på >> BeBo