Miljö

FitFire® är marknadens mest miljövänliga och klimatsmarta alternativ för relining av ventilation och skorstenar.

 Insatsröret i komposit består av vattenbaserade hartser. Materialet är miljövänligt genom hela livscykeln.Samtliga FitFire® produkter är bedömda av SundaHus, som givit insatsrören högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

Samtliga FitFire® produkter finns registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. 

Byggvarubedömningens senaste utlåtande

Dessutom rekommenderas samtliga FitFire® produkter av Byggvarubedömningen