Relining av imkanal med FitFire® Wood och FitFire® Vent IM1

Tätning som uppfyller imkanal klass 1A för kolgrillar och vedeldade matlagningsugnar enligt Boverkets föreskrifter och bransch rekommendationen Imkanal 2012:2

Våra produkter är lämplig för restauranger och storkök där det finns risk finns att stora mängder sot och fett avsättningar bildas i imkanalen. Med FitFire Wood och FitFire Vent IM1 får du en imkanal som skyddar mot spridning av brand och brandgaser, inom och mellan brandceller, intilliggande byggnadsdelar och fast inredning. Ventilationskanaler som renoveras med FitFire Wood och FitFire Vent IM1 uppfyller kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.

Den befintliga kanaltätade imkanalen uppfyller brandteknisk klass EI 60 i hela sin längd. De ger ett spolbart imkanalsystem som uppfyller en vätsketät imkanal (Vti) enligt Imkanal 2012:2.

Produkterna FitFire Wood och FitFire Vent IM1 är testade av oberoende certifieringsinstitut där produkterna uppfyller kraven enligt Boverkets föreskrifter för imkanaler klass 1A. Produkterna är typgodkända av Kiwa Sverige och uppfyller kraven A2-S1, d0, kravet EI60 samt högsta täthetsklass D.


FITFIRE WOOD OCH FITFIRE VENT IM1 ÄR ETT KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT FÖR UPPGRADERING OCH RELINING AV IMKANALEN UTFÖRD I:

Kanaler utförda i spirorör eller tunnplåt ska ersättas med rör i rostfritt, syrafast och värmebeständigt stål istället för FitFire Vent IM1 och FitFire Wood.

Sedan 2012 är det noga specificerat vilka metoder och material som får användas vid olika typer av kök och matlagningsformer. Imkanalerna är klassade från 1A till 3 där högsta klassen är 1A.


Svartplåtskanaler

Betong och asbestskanaler

Murade kanaler