RELINING IMKANAL FÖR VEDELDNING FITFIRE® WOOD

FitFire® Wood för relining av imkanaler för vedeldning och kolgrillar, klarar höga temperaturer. Insatsröret uppfyller Boverkets föreskrifter för imkanaler.

RELINING AV IMKANAL OCH RÖKKANAL

  • Rökkanaler för fastbränsleeldning
  • Ventilationskanal med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0
  • Imkanal för kolgrillning och vedeldade matlagningsugnar klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60

Brukegenskaper

Produkten uppfyller stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsröret är starkt, lätt och ger en perfekt isolering. Materialet har mycket låg skrovlighet 0,35 mm vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, mini­malt med sotansamling och försmutsning i den renoverade kanalen. Kompositmaterialet fungerar med alla typer av omkringliggande material. Produkten uppfyller ventilationsbranschens krav för imkanaler enligt IMKANAL 2012:2 och står emot höga temperaturer och är ett säkert val ur brandsynpunkt.

Material

Insatsröret tillverkas av glasfiber sammansatt med vattenbaserad giftfri värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform. Materialets beskaffenhet att kunna anta vilken form som helst och att den kan användas i alla typer av kanalsystem, ger stor flexibilitet i byggprocessen.Produkten har omsorgsfullt testats och uppnått högsta täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

Referenser

Kiwa Sverige Typgodkännande 1347 – Ventilation

Kiwa SverigeTypgodkännande 1345 – Rökkanal

Specifikation

Temperaturklass: T450

Brandklassificering: A2 – s1, d0

Täthetsklass: D enligt SS EN 12237

Inre skorvlighet: <0,35 mm

Tjocklek på röret: 3-4,5mm

Garanti: 25 års materialgaranti

Miljö

FitFire® Wood är det enda vattenbaserade materialet för kanaltätning på marknaden och är miljövänligt genom hela livscykeln. Produkten är bedömd av SundaHus, som givit insatsröret högsta bedömningsklass A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

FitFire® Wood är registrerat i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.


Garanti

Hög kvalité och miljövänligt material är signum för FitFire® Wood. Materialet har en beräknad livslängd på mer än 50 år.

Producenten och Chimneytec Skorstens- och Ventilationsteknik AB följer branschstandard och lämnar 25 års garanti på såväl arbete som material vid installationer i rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler.