Läs om kanaltätningsarbetet med FitFire® Vent som omfattat mer än 600 kanaler i 300 lägenheter. Sammanlagt har cirka 3500 meter ventilationskanaler tätats.

Erfarenheterna och lärdomarna från projektet var att själva tätningsarbetet av ventilationskanalerna gick smidigt och kanalerna uppfyllde mycket hög täthetsklass efter de provtryckningar som gjordes. Läs mer om>>Goda-Exempel-Sulvaegen-31

Category
Tags
No Tag

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.