IMKANAL KLASS 1A FITFIRE VENT® IM1

FitFire® Vent IM1 är en volymprodukt för relining och uppgradering av imkanaler godkänd för kolgrillar och vedeldade matlagningsugnar

TÄTNING AV VENTILATIONSKANALER

  • Relining av ventilationskanaler för tilluft och frånlufts ventilation
  • Ventilationskanaler med krav på högsta invändig brandteknisk klass A2-s1, d0
  • Ventilationskanaler med krav på högsta täthetsklass D enligt SS EN 12237
  • Imkanaler klass 1A med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60 enligt 13501-3

Brukegenskaper

Produkten har genom provning verifierat för stränga krav vad gäller brandbeständighet och isolering. Insatsröret är starkt, lätt och ger en perfekt isolering. Materialet har mycket låg skrovlighet 0,35 mm vilket ger låg friktion som garanterar hög flödeshastighet, bättre drag, mini­malt med försmutsning i den renoverade kanalen. Kompositmaterialet fungerar med alla typer av omkringliggande material. Produkten uppfyller ventilationsbranschen krav på imkanaler klass 1A enligt branschrekommendationen IMKANAL 2012:2. För renovering genom infordring av imkanal och ventilationskanal med erforderlig avskiljningsförmåga klass EI 60 enligt 13501-3:

Svartplåtskanaler

Asbestkanaler

Gjutna kanaler

Murade kanaler

Kanaler utförda i spirorör eller tunnplåt ska ersättas med rör i rostfritt, syrafast och värmebeständigt stål istället för FitFire Vent IM1.

Imkanal som är renoverade med FitFire Vent IM1 uppfyller kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.

Material

Kompositröret tillverkas av glasfiber sammansatt med vattenbaserad giftfri värmehärdande harts. Kompositmaterialet är unikt och kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till önskad kanalform. Materialets beskaffenhet att kunna anta vilken form som helst och att den kan användas i alla typer av kanalsystem, ger stor flexibilitet i byggprocessen.Produkten har omsorgsfullt testats och uppnått högsta täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

Referenser

Kiwa Sverige Typgodkännandebevis 1319 – Ventilationskanal och Imkanal

Specifikation

Temperaturklass: 

Brandklassificering: 

Täthetsklass: 

Inre skorvlighet: 

Tjocklek på röret: 

Garanti: 

Miljö
Garanti