Med svarta italienska slangar av komposit har Stockholmshem tätat spruckna ventilationskanaler i 1950-talshusen på Sulvägen i Solberga i södra Stockholm. […]
BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med […]
Läs om kanaltätningsarbetet med FitFire® Vent som omfattat mer än 600 kanaler i 300 lägenheter. Sammanlagt har cirka 3500 meter […]
WSP har för BeBos räkning tagit fram rapporten Tätning av ventilationskanaler – Lämplighetsbeskrivning och stöddokument som betygsätter och jämför olika metoder för […]